Trainingen / Kennisoverdracht

Op het werk:

HR-manager, Ondernemer met personeel of ZZP?

De gezondheid van u en uw medewerkers heeft  alles te maken met effectiviteit en slagvaardigheid van uw bedrijf. Hierin is een directe samenhang met het snel kunnen inspringen op kansen en het ontdekken en oplossen van moeilijkheden.  De gezondheid van u en uw medewerkers is dus van groot belang bij het gezond houden  van uw bedrijf of organisatie.

Medewerkers krijgen te maken met vermoeidheid, verdriet, mantelzorg, ziekte, persoonlijke strijd en ontwikkelingsvragen. De mate van aandacht hiervoor heeft direct gevolg voor het verminderen van de gevolgen hiervan. Of, waar mogelijk,  het geheel oplossen van het probleem. De huidige wachttijden voor geestelijke ondersteuning zijn lang en daardoor dreigen hulpvragen ernstiger te worden.

Uit onzekerheid, faalangst of angst om hulp te vragen uiten mensen zich vaak niet. Hierdoor blijven dit soort zaken in deze snelle maatschappij onopgemerkt. Dat levert, soms onbewust, weer meer stress op. Duurt dit te lang dan tast het de conditie, alertheid en dus effectiviteit aan. Later leidt dit weer tot extra klachten, verminderde effectiviteit en ziekmeldingen.

Voor sommigen liggen de oplossingen bij de regulier hulpverleners. Anderen zijn beter op hun plaats bij een therapeut met een andere kijk op de onderliggende problemen en mogelijke oplossingen.  Hiervoor bent u bij mij aan het juiste adres.

Met Energetische Therapie kan ik u en uw personeel helpen om huidige klachten in kaart te brengen. Hierop maken wij samen een behandelplan. Dit om weer bij de eigen kracht en vitaliteit te komen. Daarna geef ik ook handvatten om mogelijke toekomstige klachten te voorkomen. Daarbij is het van groot belang dat men zich veilig voelt bij de behandelaar. Ik bied mensen daarom alle ruimte en veiligheid om hun verhaal te vertellen en vragen te stellen. Dit kan zowel in mijn praktijk als op locatie.

Neuroloog/psychiater Marten Klaver geeft een heldere uiteenzetting op de ontwikkeling van klachten, zoals burn-out in een video die u hier kunt bekijken. Hierin wordt ook duidelijk mijn visie hierop weergegeven.

Wilt u meer informatie schroom dan niet contact met mij op te nemen.
Telefonisch 06-24 52 00 27 of per email info@uweigenkracht.nl

 

Zorgprofessionals.

Vindt u het belangrijk dat u uw cliënten qua verzorging en aandacht meer kan bieden dan het reguliere aanbod van technieken en bejegening?
Vindt u het belangrijk dat uw werknemers plezier houden in hun werk en zo minder stress ervaren en er een lager ziekteverzuim kan ontstaan?

Uw Eigen Kracht kan u en uw werknemers technieken en bewustwordingsstrategieën in de verzorging en bejegening aanleren waarmee het welbevinden van uw cliënt én uw werknemers aanzienlijk toe kan nemen. Door de toepassing ervan voelt een cliënt zich beter gezien en gehoord in zijn hulpvraag. Zo ontstaat een faciliterende werkhouding bij beide partijen die aan de basis ligt van een effectieve en professionele vertrouwensband.
Deze werkhouding zorgt er mede voor dat mantelzorgers zich beter kunnen ontspannen en (een deel van) de regie beter uit handen durven en kunnen geven. Mensen die zich gezien en gehoord voelen hebben direct minder vragen en zorgen waardoor de druk op u en uw werknemers snel kan verminderen.
Dit heeft een prettiger werkklimaat, werknemers met meer energie en een hogere klanttevredenheid als gevolg.
Wilt u meer informatie over verschillende mogelijkheden?
Neemt u dan contact op via de mail:
info@uweigenkracht.nl

Mantelzorgers.

Uw eigen kracht biedt een workshop aan waarmee u binnen 1 dag een ontspannende massagetechniek kunt leren. Deze kunt u geven aan uw naaste én toepassen op uzelf.

De techniek werkt ontspannend waardoor verkramping in het lichaam afneemt. Hierdoor kunnen pijnklachten afnemen zodat de functionaliteitsbeperkingen door verkrampingen kunnen verbeteren. Hierbij kunt u denken aan verlichting van rugpijn, hoofdpijn, problemen met ontlasten, spasmen die toenemen door spanning,…

Individueel ontwikkelingspad

Heeft u behoefte aan meer duidelijkheid over een innerlijke vraag, strijd of twijfel? Voelt u nieuwsgierigheid naar uw toekomstige pad voor werk of uw privéleven?
Energetische therapie is een mooie manier om in contact te komen met uzelf in relatie tot deze zoektocht. U kunt hierdoor beter inzicht krijgen in de voor u belangrijke doelen en normen en waarden met betrekking tot de zin- en vormgeving van uw leven.
Via gespreksvoering en energetische behandeling kunt u voor uzelf besluiten welke koers u verder wilt en kunt gaan varen, met het oog op een voor u zo gezond mogelijk leven met passende zingeving.