Aangesloten bij

De beroepsvereniging VBAG
Beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.
Wij werken met een beroepscode voor gedrag en ethiek, hebben een klachtenprocedure en gaan verantwoordelijk om met uw gegevens.

RBCZ logoDe koepelorganisatie RBCZ (TCZ)
Beroepsbeoefenaars die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ) www.rbcz.nu/

vektis_logo_uweigenkrachtVektis : AGB-codes

Het AGB-register geeft een overzicht van alle zorgaanbieders in Nederland. Het register is uniek en onmisbaar in de bedrijfsprocessen van iedere organisatie, werkzaam in of voor de zorg.
www.vektis.nl/

zorgzoeken_logo_uweigenkrachtZorgzoeken (vind uw zorgverlener)
www.zorgzoeken.nl/

 

alternatievegeneeswijzen-info

Alternatievegeneeswijzen-info.nl geeft een zo compleet mogelijk overzicht van alternatieve geneeskundigen in Nederland. Vind uw geneeskundige en alles over alternatieve geneeswijzen..
www.alternatievegeneeswijzen-info.nl/

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/