Bedrijven en zorgprofessionals

uweigenkracht_zakelijk

 

HR-manager, Ondernemer met personeel of ZZP?

De gezondheid van uw bedrijf heeft alles te maken effectiviteit en slagvaardigheid. Het kunnen inspringen op kansen, zo snel mogelijk moeilijkheden ontdekken en oplossen. Dit vertalen naar de werkvloer en implementeren bij de medewerkers kost tijd en vraagt om flexibiliteit.
De gezondheid van u en uw personeel is hierin van groot belang.
Werkdruk, vermoeidheid, verdriet, mantelzorg, ziekte en persoonlijke ontwikkelingsvragen kunnen voor stagnatie zorgen. De manier waarop zij aandacht krijgen houdt direct verband met de snelheid waarmee de klachten verdwijnen.
Gelukkig onderkennen we steeds meer het belang van gehoor geven aan persoonlijke zaken die (tijdelijk) remmend kunnen werken. Het verstoppen uit onzekerheid, faalangst of angst om hulp te vragen levert immers (on-bewust) meer stress op. Wanneer dit te lang duurt tast dit de conditie, focus en dus effectiviteit aan. Nog later is de kans zeer aanwezig dat men klachten gaat ontwikkelen die tot ziekmelden kunnen leiden.
Op de werkvloer kort en krachtig leren ontspannen en weer opladen kan al helpend zijn.
Uw eigen Kracht biedt workshops aan waarin u dit uw team in 1 dag kunt leren.
Soms is er meer nodig en wordt professionele hulpverlening ingezet. Dit kan regulier of complementair door een therapeut met een andere kijk op herstel en die bied ik aan. Het is belangrijk dat u of uw medewerkers zich veilig voelen bij hun behandelaar en daar alle ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen en hun vragen te stellen.
Met Energetische Therapie kan ik helpen om klachten te voorkomen, huidige klachten samen te bekijken en hierop een behandelplan te maken om zo weer bij de eigen kracht/vitaliteit te komen. Uiteraard werk ik, indien nodig of gewenst, graag samen met reguliere hulpverleners.

Voor een toelichting op mijn visie op de ontwikkeling van klachten zoals we verstaan onder Burn-out kunt u kijken en luisteren naar neuroloog/psychiater Marten Klaver via onderstaande link:

https://www.voelstream.nl/wp-content/uploads/2019/01/Een-andere-kijk-op-burnout-klachten.mp4?id=0

U kunt bij mij terecht in de praktijk of desgewenst op locatie.

Zorgprofessionals

Vindt u het belangrijk dat u uw cliënten qua verzorging en aandacht meer kan bieden dan het reguliere aanbod van technieken en bejegening?
Vindt u het belangrijk dat uw werknemers plezier houden in hun werk, minder stress ervaren en er een lager ziekteverzuim ontstaat?
Uw Eigen Kracht kan een team technieken en bewustwordingsstrategieën aanleren waarmee het welbevinden van beide partijen aanzienlijk toe kan nemen.
Door de toepassing voelt een cliënt zich beter gezien en gehoord in zijn hulpvraag. Zo ontstaat een wederzijdse faciliterende werkhouding die de basis vormt van een effectieve en professionele vertrouwensband.
Hierdoor kunnen mantelzorgers zich ontspannen en (een deel van) de regie zelfverzekerder uit handen geven. Mensen die zich gezien en gehoord voelen hebben direct minder vragen en zorgen waardoor de druk op iedereen snel vermindert.
Dit heeft een prettiger werkklimaat, werknemers met meer energie en een hogere klanttevredenheid als gevolg.
Wilt u meer informatie over verschillende mogelijkheden?
Neemt u dan contact op.