Bedrijven en instellingen

uweigenkracht_zakelijk

 

HR-manager, Ondernemer met personeel of ZZP?

De gezondheid van uw bedrijf heeft alles te maken effectiviteit en slagvaardigheid. Het kunnen inspringen op kansen, zo snel mogelijk moeilijkheden ontdekken en oplossen. Dit vertalen naar de werkvloer en implementeren bij de medewerkers kost tijd, energie en vraagt om flexibiliteit.
De gezond van u en uw personeel is hierin van groot belang.
Vermoeidheid, verdriet, mantelzorg, ziekte, persoonlijke strijd en ontwikkelingsvragen zijn zaken waar velen mee te maken krijgen en die voor stagnatie kunnen zorgen. De mate waarin zij aandacht krijgen houdt direct verband met de snelheid waarmee de klachten verdwijnen.
In de huidige snelle maatschappij is het moeilijk om gehoor te geven aan deze persoonlijke zaken terwijl die wel (tijdelijk) remmend kunnen werken. Mensen verstoppen dit uit onzekerheid, faalangst of angst om hulp te vragen en dat levert (on-bewust) weer meer stress op. Wanneer dit te lang duurt tast dit de conditie, alertheid en dus effectiviteit aan. Nog later is de kans zeer aanwezig dat men klachten gaat ontwikkelen die tot minder effectiviteit of ziekmelden leiden.
Sommige ondernemers/werknemers zijn gebaat bij reguliere hulpverlening.
Anderen voelen zich beter op hun plek bij een therapeut met een andere kijk op herstel en die bied ik aan. Het is van groot belang dat u en/of uw medewerkers zich veilig voelen bij hun behandelaar en daar alle ruimte krijgen en veiligheid voelen om hun verhaal te vertellen en hun vragen te stellen.
Met Energetische Therapie kan ik u en uw personeel helpen om klachten te voorkomen, huidige klachten samen te bekijken en hierop een behandelplan te maken om zo weer bij de eigen kracht/vitaliteit te komen. Uiteraard werk ik, indien nodig of gewenst, graag samen met reguliere hulpverleners.
Voor een toelichting op mijn visie op de ontwikkeling van klachten zoals we verstaan onder Burn-out kunt u kijken en luisteren naar neuroloog/psychiater Marten Klaver via onderstaande link:

https://www.voelstream.nl/wp-content/uploads/2019/01/Een-andere-kijk-op-burnout-klachten.mp4?id=0

U kunt bij mij terecht in de praktijk of desgewenst op locatie.

Zorgprofessionals

Vindt u het belangrijk dat u uw cliënten qua verzorging en aandacht meer kan bieden dan het reguliere aanbod van technieken en bejegening?
Vindt u het belangrijk dat uw werknemers plezier houden in hun werk, minder stress ervaren en er een lager ziekteverzuim ontstaat?
Uw Eigen Kracht kan u en uw werknemers technieken en bewustwordingsstrategieën aanleren waarmee het welbevinden van beide partijen aanzienlijk toe kan nemen.
Door de toepassing voelt een cliënt zich beter gezien en gehoord in zijn hulpvraag. Zo ontstaat een wederzijdse faciliterende werkhouding die de basis vormt van een effectieve en professionele vertrouwensband.
Hierdoor kunnen mantelzorgers zich ontspannen en (een deel van) de regie zelfverzekerder uit handen geven. Mensen die zich gezien en gehoord voelen hebben direct minder vragen en zorgen waardoor de druk op iedereen snel vermindert.
Dit heeft een prettiger werkklimaat, werknemers met meer energie en een hogere klanttevredenheid als gevolg.
Wilt u meer informatie over verschillende mogelijkheden?
Neemt u dan contact op.